מכשיר שמיעה כשר לשימוש בחגים באישור מכון צמת

אישור הלכתי לשימוש במכשירי שמיעה – מכון צמת

אישור מאת כבוד הרב מרן הראשון לציון יצחק יוסף

אישור מאת כבוד הרב מרן הראשון לציון שלמה משה עמאר