Sonic
מכשירי שמיעה
השתלמויות והדרכה
סרטוני הדרכה
פורום

זכויות ושירותים ללקויי שמיעה

גימלת חרש לילד:

ילד (0-18 שנים) עם ליקוי בשמיעה של 45dB באוזן הטובה זכאי לגימלת ילד חירש מטעם הביטוח הלאומי.
משפחה לילד לקוי שמיעה, המקבלת גימלת ילד חירש, זכאית להנחות בתשלום עבור התקנת טלפון, דמי שימוש ופעימות מונה.

המסמכים הנדרשים להגשת בקשה להטבות הם:

- טופס בקשה לקבלת הנחה (ניתן לקבל במשרדי "בזק").
- תצלום תעודת זהות של ההורה, כולל הדף בו מופיעים פרטי הזהות של
  הילד לקוי השמיעה.
- תצלום חשבון טלפון אחרון.
- תצלום קיצבת ילד נכה
את המסמכים הנ"ל יש לשלוח לאגף השיקום, משרד הרווחה, רח' יד-חרוצים 10, ירושלים.


השתתפות משרד הבריאות במכשיר שמיעה לילד:

ילד הזקוק למכשירי שמיעה, זכאי להשתתפות כספית מטעם משרד הבריאות, אחת ל- 3 שנים, ל- 2 מכשירי שמיעה.
סכום השתתפות ממשרד הבריאות: 75% מעלות המכשיר, עד לתקרה של 3,500 ש"ח למכשיר דיגיטאלי ו- 3,000  ש"ח למכשיר אנלוגי.
ילד לקוי שמיעה זכאי לקבל השתתפות כספית ממשרד הבריאות לרכישת מערכת
FM, אחת ל- 5 שנים.
סכום השתתפות ממשרד הבריאות: 75% מעלות המערכת, עד לתקרה של 5,000 ש"ח.

המסמכים הנדרשים להגשת בקשה למשרד הבריאות הם:

- אודיוגרמה עדכנית.
- המלצה לרכישת המכשיר מהמכון האודיולוגי.
- אישור מרופא אא"ג.
- הצעת מחיר/קבלה על הרכישה (מקור!).
- אישורי הכנסות.


מימון שתל קוכליארי לילד:

שתל קוכליארי לילדים כלול בסל הבריאות וממומן באמצעות קופות החולים (המימון - לשתל אחד).


זכאות תלמידים כבדי שמיעה:

תלמיד לקוי-שמיעה זכאי לשעות עזר לימודיות ולטיפולי תקשורת. מספר השיעורים נקבע ע"י צוות החינוך והשיקום במרכז "שמע", לפי כללים המוכתבים ע"י משרד החינוך.
תלמיד לקוי-שמיעה זכאי להתאמות בבחינות הבגרות (אופי ההתאמות ייקבע ע"י צוות מרכז "שמע", בהתאם לכללי משרד החינוך).
ניתן להיעזר במימון משרד החינוך להתאמת כיתות לימוד לתלמידים לקויי-שמיעה, הלומדים בשילוב האישי (לדוגמא: התקנת תקרה אקוסטית, ציפוי רצפה וקירות ןהצללת חלונות). צוות "שמע" מנחה את בית הספר.


זכויות נוספות:

אדם עם ליקוי בשמיעה של 50dB ויותר באוזן הטובה, מגיל 16 ומעלה, זכאי ל- 16 שעות שנתיות לתרגום/תמלול (בירידה של 70dB - זכאות ל- 45 שעות שנתיות), וכן להחזר חד-פעמי של פטור ממיסים לרכישת פקס או מודם פקס.

אדם לקוי שמיעה, או הורים לילד לקוי שמיעה, המוכר כנכה במוסד לבטל"א, זכאי/ם לקבל "תו נכה" למכונית ממשרד הרישוי.

נוער לקוי-שמיעה חייב בגיוס לצה"ל עד רמת שמיעה של 60
dB (דו-צידי). נוער, ששמיעתו לקויה יותר, יכול להתנדב לצה"ל.
הורים לילד לקוי שמיעה, הזקוק למסגרת לימוד מיוחדת, זכאים לנקודות זיכוי ממס-הכנסה.

הורים לילד לקוי שמיעה, הזכאים לגימלת ילד חרש, רשאים להגיש בקשה לרשות המקומית, לקבלת הנחה בתשלומי ארנונה.

אדם חרש מגיל 18 ומעלה זכאי לפטור מתשלום אגרת הטלויזיה.

אדם לקוי שמיעה, המוכר כנכה במוסד לבטל"א, זכאי לשיקום מקצועי מן הביטוח הלאומי עד למימון לימודים ונלוות, כולל לימודים לתואר ראשון. בימים אלה נבדקת בביטוח הלאומי האפשרות לסייע לסטודנטים לקויי שמיעה בלימודים לתואר שני.

אדם לקוי שמיעה מגיל 18 ומעלה עם ירידה בשמיעה של 70
dB ויותר באוזן הטובה (הפגיעה בשמיעה מלידה ועד גיל 3 שנים) זכאי לדמי תקשורת ולסל תקשורת.

·        מהות דמי תקשורת: סכום כספי הנכנס מידי חודש לחשבון הבנק של הזכאי- 330 ש"ח בחודש לזכאי שעובד, ו- 300 ש"ח לחודש לזכאי שאינו עובד.

·        מהות סל התקשורת: החזר כספי על רכישת אביזרים ללקויי שמיעה של עד 3,000 ש"ח. ההחזר יינתן אחת ל- 4 שנים, בהשתתפות עצמית של 10% לפחות מעלות האביזרים שנקנו.

המידע הנ"ל נלקח מתוך "בת-קול" - ביטאון "שמע", גיליון 18 תשס"ו 2005.

הדפסשלח לחבר