Sonic
מכשירי שמיעה
השתלמויות והדרכה
סרטוני הדרכה
פורום

בדיקת טימפנומטריה

בדיקת הטימפנומטריה מכונה גם "בדיקת היענות אקוסטית".
בבדיקה זו מודדים את מידת התנועתיות של עור התוף ושרשרת עצמימי השמע באוזן התיכונה, בתגובה לצליל הניתן בלחצים שונים. למעשה, בדיקת הטימפנומטריה באה לבדוק את תקינות האוזן התיכונה.

הבדיקה מתבצעת באמצעות מכשיר מיוחד, הנקרא: "טימפנומטר". במהלך הבדיקה מחדירים לתעלת השמע החיצונית אוזנייה זעירה, המכילה 3 פתחים: רמקול (נותן את הצליל לאוזן), מיקרופון (קולט את הצליל המוחזר מן האוזן) ופתח נוסף שדרכו נותנים לחץ אוויר לאוזן בלחצים משתנים. עוצמת הצליל, המוחזר על ידי עור התוף, נמדדת ביחידות של לחץ בתעלת השמע והתוצאה נרשמת על גבי גרף, המכונה: "טימפנוגרם".

בדיקת הטימפנומטריה אינה בודקת את מצב השמיעה, אלא רק את יעילות מנגנון האוזן התיכונה בהעברת צליל לתוך האוזן הפנימית. לפיכך, בהחלט ייתכן מצב שתתקבל תוצאה תקינה בבדיקת הטימפנומטריה על אף שקיימת ירידה בשמיעה.

בדיקת הטימפנומטריה הינה בדיקה קצרה, מהירה, אינה כואבת ויעילה מאוד בזיהוי פתולוגיות באוזן התיכונה, כגון: נוזלים, חוסר אוורור תקין של האוזן התיכונה, תנועתיות יתר של עור התוף ועוד.

ניתן לבצע את בדיקת הטימפנומטריה בכל גיל.

הדפסשלח לחבר